Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του δήμου Τρίπολης (προμελέτη ανάπλασης και κατασκευής υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων πλατείας Βαλτετσίου στο Δ.Δ Τρίπολης)