Ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα στη Συνοικία Αναβαργού -Ανάπλαση της νότιας περιοχής του Εμπορικού Παραδοσιακού Κέντρου