Ανέγερση μουσικού γυμνασίου-λυκείου Βαρθολομού στη θέση Αγά λιβάδι του δήμου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας