Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγο της πανδημίας του COVID-19

αφισα-επιστρεπτεα