Μελέτη Β’ φάσης κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους δήμους Ασπροπύργου , Ιλίου , Μάνδρας , Πετρουπόλεως , Χαϊδαρίου του νομού Αττικής και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.