Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στους Ο.Τ.Α. Αργοστολίου, Δαυγάτων, Διλινάτων, Φαρακλάτων, Φαρσών , Κουρουκλάτων , Κουβαλάτων, Ληξουρίου , Σουλλαρών , Θηναίας του νομού Κεφαλληνίας