Μελέτη κτηματογράφησης και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας