Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων & διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου ιππικού κέντρου Ανδραβίδας