Μελέτη χάραξης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης. Τμήμα: Σιάτιστα – Κοζάνη