Ολοκληρωμένο τοπικό πρόγραμμα Βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Habitat Agenda, Ανάπλαση παραδοσιακών οικισμών του Δήμου Μελιτειέων