Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της “Εγνατία Οδός Α.Ε.” στην παρακολούθηση και επισκόπηση των Μελετών Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Ελλάδας στους νομούς: Αττικής (βόρειο, κεντρικό & νότιο τμήμα της Ανατολικής Αττικής), Κυκλάδων (βόρειο & νότιο τμήμα), και Δωδεκανήσου.