Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο: «Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού»