Πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30/11/2022