Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 2/8/2019