Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 28/08/2020