Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/7/2022