Σύμβουλος για το έργο: « Ύδρευση Δήμων και κοινοτήτων Ν. Ηλείας»