Σύνταξη μελετών που αφορούν κανονιστικές αποφάσεις για χρήσεις γης και λειτουργία πεζοδρομίων για το Δήμο Νέας Ιωνίας