Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Αντιρρύπανση-Παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Ήλιδας»