Υπογραφή νέας σύμβασης με τον Δήμο Πάφου στην Κύπρο

Η εταιρεία μας ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ, υπέγραψε, στις 07.07.2017, σύμβαση με τον Δήμο Πάφου για την εκπόνηση μελέτης  που θα περιλαμβάνει την ετοιμασία της τοπογραφικής αποτύπωσης, της οδοποιίας, της υπογειοποίησης των υπηρεσιών, των υδραυλικών συστημάτων, της σήμανσης, των κατασκευαστικών σχεδίων κ.ά, για 11 συνολικά κεντρικές οδούς και λεωφόρους της πόλης, καθώς και την ετοιμασία των εγγράφων του Διαγωνισμού για την εργολαβική εκτέλεση του έργου συνολικού προϋπολογισμού  218.000 ευρώ.

“Η Πάφος αλλάζει και σύντομα αποκτά ένα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 17 περίπου χιλιομέτρων.”

http://capitalgr.sigmalive.com/story/12731162