MENU

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου & εκπονούμε μελέτες κυρίως δημοσίων έργων

Επιδιώκουμε τον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροχρόνιων, σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους φορείς που συνεργαζόμαστε.

Κύριες δραστηριότητες

Η ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει μελετητικά πτυχία σε 20 κατηγορίες του Μητρώου Ελληνικών Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ που την καθιστούν την εταιρία με τις περισσότερες κατηγορίες πτυχίων στην Ελλάδα.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αφορούν:

 • Υδραυλικά έργα
 • Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη
 • Τοπογραφία – GIS
 • Μελέτες Εθνικού Κτηματολογίου
 • Χωροταξία – Πολεοδομία
 • Αρχιτεκτονικά έργα
 • Αναπλάσεις
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Διαχείριση Έργων-Τεχνικοί Σύμβουλοι

Δείτε εδώ
το νέο μας εταιρικό φυλλάδιο

Η ιστορία μας

Η Εταιρεία “ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.“, Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών ιδρύθηκε το 1997 με έδρα το Χάβαρι Ηλείας και προέκυψε εκ μετατροπής από την Εταιρεία ‘Σ.Λιάρος κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.’ το 2016.

Η Εταιρεία διαθέτει από το 2005 υποκατάστημα στην Νέα Ιωνία Αττικής που στεγάζεται σε βιοκλιματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ. ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου της Εταιρείας.

Το Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας “ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.” στη Νέα Ιωνία Αττικής αναγνωρίστηκε και επαινέθηκε για τον πρωτοποριακό βιοκλιματικό σχεδίασμό του. («ΤΑ ΝΕΑ»: Αφιέρωμα ενέργεια 24-11-2007, «ΥΠΑΝ Ανταγωνιστικότητα»: θέρμανση – ψύξη – φωτισμός με παθητικά συστήματα ενέργειας).

Είμαστε εγγεγραμμένοι στο:

 • Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
 • Μητρώο Ελληνικών Γραφείων Μελετών
 • Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων , ΑΜ. ΓΕΜ: 469 Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής / Κτηματολογίου

Οι συνεργασίες μας

Η εταιρεία συνεργάζεται με οργανωμένα γραφεία μελετών στις παρακάτω πόλεις:

Πάτρα

Οδός: Δημητροπούλου 12
Πληρ.: κος Τίγκας Σπυρίδων
Τηλέφωνο: 2610 276289

Πύργος

Οδός: Χρυσανθακοπούλου 1
Πληρ.: κος Πετρόπουλος Ιωάννης
Τηλέφωνο: 26210 29033

Ζάκυνθος

Οδός: Κολυβά Νικολάου 101
Πληρ: κος Βασιλάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 26950 41215

Τρίκαλα

Οδός: Κολοκοτρώνη 13
Πληρ.: κα Κουτρουμπή Αργυρούλα
Τηλέφωνο: 24310 39079

Μελετητικά πτυχία

Η ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι κάτοχος των παρακάτω μελετητικών πτυχίων

Κατηγορία ΜελέτηςΑντικείμενοΤάξη
Μελετητικού Πτυχίου
Δυναμικό
(μονάδες)
Κατηγορία 1Χωροταξικές ΡυθμιστικέςΤάξη Α’Δυναμικό 1
Κατηγορία 2Πολεοδομικές ΡυμοτομικέςΤάξη Β’Δυναμικό 4
Κατηγορία 3ΟικονομικέςΤάξη Α’Δυναμικό 1
Κατηγορία 6Αρχιτεκτονικές Κτιριακών ΈργωνΤάξη Ε’Δυναμικό 14
Κατηγορία 7Ειδικές ΑρχιτεκτονικέςΤάξη Δ’Δυναμικό 9
Κατηγορία 8ΣτατικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 13
Κατηγορία 9ΗλεκτρομηχανολογικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 17
Κατηγορία 10ΣυγκοινωνιακέςΤάξη Ε’Δυναμικό 17
Κατηγορία 11Λιμενικών ΈργωνΤάξη Α’Δυναμικό 1
Κατηγορία 13ΥδραυλικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 13
Κατηγορία 14ΕνεργειακέςΤάξη Α’Δυναμικό 2
Κατηγορία 15ΒιομηχανιώνΤάξη Α’Δυναμικό 1
Κατηγορία 16ΤοπογραφικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 15
Κατηγορία 20ΓεωλογικέςΤάξη Α’Δυναμικό 2
Κατηγορία 21ΓεωτεχνικέςΤάξη Δ΄Δυναμικό 9
Κατηγορία 22ΕδαφολογικέςΤάξη Α’Δυναμικό 1
Κατηγορία 23ΓεωργικέςΤάξη Γ’Δυναμικό 3
Κατηγορία 24ΔασικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 12
Κατηγορία 25Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης και Έργων ΠρασίνουΤάξη Δ’Δυναμικό 8
Κατηγορία 27ΠεριβαλλοντικέςΤάξη Ε’Δυναμικό 19
ΣΥΝΟΛΟ  162 μονάδες

Εξοπλισμός

Η εταιρία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει πλήρη μηχανογραφική υποδομή και εξοπλισμό υπαίθρου που της επιτρέπουν να εκτελεί οποιαδήποτε μελέτη αφορά το γνωστικό της αντικείμενο, κάνοντας την αυτόνομη και αυτάρκη.

Τηρεί τμήμα μηχανοργάνωσης, το οποίο είναι υπεύθυνο τόσο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος μηχανογράφησης που τηρεί η εταιρία, όσο και για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού απαραίτητων για την λειτουργία αυτού και των υπολοίπων τμημάτων της εταιρίας καθώς και για την συναρμολόγηση και εγκατάσταση τμημάτων εξοπλισμού.

Επίσης η εταιρία διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων:

 • Οδοποιίας
 • Κτηματολογίου
 • Τοπογραφικών
 • Υδραυλικών
 • Σχεδιαστικών
 • Επεξεργασίας κειμένου
 • Λογιστηρίου
 • Μηχανολογικών κλπ.

Διαθέτει επιπλέον, βοηθητικό εξοπλισμό γραφείου:

 • Συσκευές fax και τηλεφωνικού κέντρου
 • Μηχανήματα βιβλιοδεσίας
 • Εκτυπωτές μεγάλου και μικρού μεγέθους
 • Φωτοτυπικά κλπ.

Ο εξοπλισμός υπαίθρου περιλαμβάνει κυρίως τοπογραφικά όργανα και δέκτες GPS όπως φαίνεται στη Λίστα που ακολουθεί

ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 • TRIMBLE GPS 4600LS SURVEYVORGPS / ΔΕΚΤΗΣ
 • TRIMBLE GPS 4600LS SURVEYVORGPS / ΔΕΚΤΗΣ MAGELLAN GPS ΧΕΙΡΟΣGPS / ΔΕΚΤΗΣ
 • TOPCON GTS-702 / ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 • TOPCON AT-G4 / ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ
 • SOKKIA TS6 / ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΣ
 • SOKKIA REDMINI 2 / ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
 • SOKKIA RED 2 / ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
 • SOKKIA / ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ
 • ΤΗΕΟ 020Β / ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ
 • ICOM 1C-T2E / ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ

Σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία Ήλιδα Σύμβουλοι Μηχανικοί σχεδίασε, ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Διεθνούς Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 μέσω αποτελεσματικών μεθόδων παρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της. Eπίσης με ISO 45001: 2018 για την Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία και με ΙSO 14001:2015 για την περιβαλλοντική διαχείριση το οποία βοηθά την εταιρεία να αποδείξει τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Το πρότυπο έχει αναδιατυπωθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι και ο σκοπός που θέτουν υποστηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου και αντανακλούν το σύνθετο περιβάλλον.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποιήσεων Bureau Veritas Certification.

Eπιπλέον η εταιρεία είναι πιστοποιημένη και με ISO 27001:2013 το οποίο είναι ∆ιεθνές Πρότυπο Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών στο πλαίσιο της οργάνωσης της. Περιλαµβάνει τις απαιτήσεις για την εκτίµηση και αντιµετώπιση των κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών προσαρµοσµένων στις ανάγκες της εταιρείας.

Η διοίκηση δεσμεύεται :

 • Να εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει
 • Για την βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης, μέσω της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα τεχνογνωσίας
 • Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων Διοίκησης
espagotop