ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.000,00 


Description

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η τιμή περιλαμβάνει:

  • Έρευνα στην πολεοδομία για όρους δόμησης, φάκελο άδειας οικοδομής (αν υπάρχει) και διάγραμμα πράξης εφαρμογής
  • Μετρήσεις υπαίθρου
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος
  • Έρευνα στην πολεοδομία για όρους δόμησης, φάκελο άδειας οικοδομής (αν υπάρχει) και διάγραμμα πράξης εφαρμογής
  • Μετρήσεις υπαίθρου
  • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος