ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 24)

Ενδεικτικά έργα

1. Εκπόνηση κατηγοριών μελετών στα πλαίσια της Μελέτης έργων  Δασικής  Αναψυχής, Προστασίας  και ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος Στο δάσος Θινών Αμαλιάδας  στη θέση “Μαραθιά” του Δήμου Ήλιδας.