ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 22)

Ενδεικτικά έργα

1. “Πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και συστήματος λειτουργίας και διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, των Μακεδονικών Τεμπών και ευρύτερης περιοχής τους” (Τσακαλέρης Γρηγόριος)