ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 07)

Ενδεικτικά έργα

Υπεύθυνος Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών:  Iωάννης Μπάτας

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, (Πανεπιστήμιο I.A.S.I.M.B 1985)