ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 14)

Ενδεικτικά έργα

1. “Τερματικός Σταθμός Φυσικού Αερίου Κρυογενικές Εγκαταστάσεις εις νήσο Ρεβυθούσα” της ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (Σάρρας Παναγιώτης)