ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Εταιρεία ‘ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’, Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Μελετών ιδρύθηκε το 1997 με έδρα το Χάβαρι Ηλείας και προέκυψε εκ μετατροπής από την Εταιρεία ‘Σ.Λιάρος κ’ ΣΙΑ Ε.Ε.’ το 2016.

Η Εταιρεία διαθέτει από το 2005 υποκατάστημα στην Νέα Ιωνία Αττικής που στεγάζεται σε βιοκλιματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 2000 τ.μ.  ιδιοκτησίας του βασικού μετόχου της Εταιρείας.

Το Κτίριο Γραφείων της Εταιρείας ‘ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.’ στη Νέα Ιωνία Αττικής αναγνωρίστηκε και επαινέθηκε για τον πρωτοποριακό βιοκλιματικό σχεδίασμό του. («ΤΑ ΝΕΑ»: Αφιέρωμα ενέργεια 24-11-2007, «ΥΠΑΝ Ανταγωνιστικότητα»: θέρμανση – ψύξη – φωτισμός με παθητικά συστήματα ενέργειας).

Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με οργανωμένα γραφεία μελετών στις παρακάτω πόλεις:

Πάτρα Οδός: Δημητροπούλου αρ. 12, πληροφορίες κος Τίγκας Σπυρίδων, τηλ. 2610 276289

Ζάκυνθος Οδός: Κολυβά Νικολάου αρ. 101, πληροφορίες κος Βασιλάκης Γεώργιος, τηλ. 26950 41215

Πύργος Οδός: Χρυσανθακοπούλου αρ.1, πληροφορίες κος Πετρόπουλος Ιωάννης, τηλ. 26210 29033

Τρίκαλα Οδός: Κολοκοτρώνη αρ.13, πληροφορίες κα Κουτρουμπή Αργυρούλα, τηλ. 24310 39079

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου και η εκπόνηση μελετών κυρίως δημοσίων έργων. Επιδιώκουμε τον σχεδιασμό τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας, που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροχρόνιων, σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με τους φορείς που συνεργαζόμαστε.

Η ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει μελετητικά πτυχία σε 20  κατηγορίες του Μητρώου Ελληνικών Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ που την καθιστούν την εταιρία με τις περισσότερες κατηγορίες πτυχίων στην Ελλάδα.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αφορούν:

• Τεχνικές Μελέτες

• Μελέτες Σκοπιμότητας

• Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

• Διαχείριση και Διοίκηση Έργων

• Υπηρεσίες Συμβούλου

• Οικονομοτεχνική Ανάλυση

• Αξιολόγηση και έλεγχος έργων – προγραμμάτων

• Ερευνητικά Προγράμματα

• Επενδυτικά Προγράμματα

Δείτε το νέο μας εταιρικό φυλλάδιο:

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 2016

Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο:

  • Σύνδεσμο Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
  • Μητρώο Ελληνικών Γραφείων Μελετών
  • Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων , ΑΜ. ΓΕΜ: 469
  • Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής / Κτηματολογίου