ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει πλήρη μηχανογραφική υποδομή και εξοπλισμό υπαίθρου που της επιτρέπουν να εκτελεί οποιαδήποτε μελέτη αφορά το γνωστικό της αντικείμενο, κάνοντας την αυτόνομη και αυτάρκη. Η εταιρία τηρεί τμήμα μηχανοργάνωσης, το οποίο είναι υπεύθυνο τόσο για την ομαλή λειτουργία του συστήματος μηχανογράφησης που τηρεί η εταιρία, όσο και για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού απαραίτητων για την λειτουργία αυτού και των υπολοίπων τμημάτων της εταιρίας καθώς και για την συναρμολόγηση και εγκατάσταση τμημάτων εξοπλισμού.

 

 

Επίσης η εταιρία διαθέτει μια σειρά προγραμμάτων (οδοποιίας, κτηματολογίου, τοπογραφικών, υδραυλικών, σχεδιαστικών, επεξεργασίας κειμένου, λογιστηρίου, μηχανολογικών κλπ).

Η εταιρία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ διαθέτει εξοπλισμό γραφείου βοηθητικό (συσκευές fax και τηλεφωνικού κέντρου, μηχανήματα βιβλιοδεσίας, εκτυπωτές μεγάλου και μικρού μεγέθους φωτοτυπικά κλπ.)

Ο εξοπλισμός υπαίθρου περιλαμβάνει κυρίως τοπογραφικά όργανα και δέκτες GPS όπως φαίνεται στη Λίστα που ακολουθεί (ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ):

 • TRIMBLE GPS 4600LS SURVEYVORGPS / ΔΕΚΤΗΣ
 • TRIMBLE GPS 4600LS SURVEYVORGPS / ΔΕΚΤΗΣ
 • MAGELLAN GPS ΧΕΙΡΟΣGPS / ΔΕΚΤΗΣ
 • TOPCON GTS-702 / ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
 • TOPCON AT-G4 / ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ
 • SOKKIA TS6 /ΘΕΟΔΟΛΙΧΟΣ
 • SOKKIA REDMINI 2 / ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
 • SOKKIA RED 2 / ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
 • SOKKIA / ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΟ
 • ΤΗΕΟ 020Β / ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ
 • ICOM 1C-T2E / ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ