ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 20)

Ενδεικτικά έργα

1. “Μελέτη Ιδρυσης Κοιμητηρίου Γαστούνης”
2. “Γεωλογική μελέτη για το έργο: Αποχέτευση Μυρσίνης”
3. “Γεωλογική μελέτη Διάνοιξη δρόμου Αγιος Γεώργιος Δ.Δ. Προυσού – Ψηλό Γεφύρι Δ.Δ. Τόρνου” (Αβραμίδης Παύλος)
4. “Υδρογεωλογική μελέτη λεκάνης απορροής χειμάρρου Μακρυσαίου του Δήμου Λεβαδέων”
5. “Γεωλογική μελέτη – εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων στον προβλήτα Α.Η.Σ. Λαυρίου”
6. “Γεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση αναγκών απ’αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τροποποίησης της μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.” (Αβραμίδης Παύλος)
7. “Κατασκευή Σήραγγας Καλλιδρόμου, Χωματουργικών και λοιπών τεχνικών έργων για τη νέα διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή Τιθορέας-Λιανοκλαδίου, τμήμα Σ.Σ. Τιθορέας” (Παππάς Αθανάσιος)
8. Κατασκευή Σηραγγών Χωματουργικών & λοιπών τεχνικών έργων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Χ.Θ. 399+00 εώς Χ.Θ. 411+00 Αθηνών – Θεσσ/κης & έργων Αποκατάστασης Παράλληλου Οδικού Δικτύου (Παππάς Αθανάσιος)
9. Παροχή υπηρεσιών σύμβουλου Γεωλογικών – Γεωτεχνικών εργασιών στο έργο: επέκταση γραμμής 3 από Φρεαρ Ασωμάτων εώς Αιγάλεω (Παππάς Αθανάσιος)
10. Εγνατία οδός Σήραγγα Δωδώνης (1.3.2.) (Παππάς Αθανάσιος)