ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 23)

Ενδεικτικά έργα

1. “Μελέτη Οινοπαραγωγής για την εφαρμογή ολοκληρωμένου τομεακού προγράμματος” της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
2. “Μελέτη Ελαιοκομίας-Ελαιοπαραγωγής για την εφαρμογή ολοκληρωμένου τομεακού προγράμματος” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
3. “Μελέτη Κτηνοτροφίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου τομεακού προγράμματος” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
4. “Μελέτη για τη μεταφορά και διανομή από τον ποταμό Νέστο στις πεδιάδες Ξάνθης και Κομοτηνής για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
5. “Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα Γ.Υ.Ε. στα νησιά Σύρος, Σαντορίνη, Μήλος” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
6. “Μελέτη αναμορφώσεως οριστικής μελέτης αρδευτικού έργου περιοχής ΠΕΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)
7. “Μελέτη Περιβάλλοντος χώρων Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων” (Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας)