ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 21)

Ενδεικτικά έργα

1. “Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για το έργο: Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια”
2. “Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για το έργο: Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου”
3. “Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα για το έργο: Κατασκευή Αθλητικού κέντρου στην Αρχαία Ολυμπία”
4. “Γεωτεχνική μελέτη για την ολοκλήρωση της μελέτης αποχέτευσης Αγ.Ευφημίας Νομού Κεφαλληνίας”
5. “Γεωτεχνική μελέτη Νέας Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη Ν.Ζακύνθου”
6. “Γεωτεχνική μελέτη Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας Δήμου Αρκαδίων Ν.Ζακύνθου”
7. “Γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση αναγκών απ’αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τροποποίησης της μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.”