ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις εργασίας

 NEO ----- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ καθώς και ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ για μόνιμη απασχόληση σε έργα του Εθνικού Κτηματολογίου. Απαιτούμενες γνώσεις: χρήση AutoCAD και GIS.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας μας αφορούν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων και επαγγελματικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει συνεχές ενδιαφέρον για ικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στον τομέα των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με πλήρη εχεμύθεια, αποστέλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@ilida-eng.gr