ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 09)

Ενδεικτικά έργα

1. “Μελέτη 4ου Λυκείου Κέρκυρας”
2. “Αθλητικό κέντρο Ζακύνθου Δ.Δ. Φιολιτίου”
3. “Μετατροπή και επισκευή Υπάρχοντος Δημοτικού Σχολείου σε Δημαρχείο του Δήμου Τραγανού”
4. “Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Τρίπολης (Προμελέτη ανάπλασης και κατασκευής Υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων Πλατείας Βαλτετσίου στο Δ.Δ. Τρίπολης”
5. “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το έργο: Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου”
6. “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το έργο: Διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου Βάραγκα”
7. “Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για το έργο: Μελέτη αποχέτευσης και βιολογικός καθαρισμός Φισκάρδου”