ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (κατ. 05)

Ενδεικτικά έργα

1. “Σχεδιασμός Πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης των Πολιτών με τη Χρήση Εξελιγμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών” Νομαρχία Φθιώτιδας (Μαστοράκης Νικόλαος)
2. “Μελέτη δημιουργίας Πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης των Πολιτών για τη Νομαρχία Μεσσηνίας” (Μαστοράκης Νικόλαος)
3. “Μελέτη ανάπτυξης Πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης των Αγροτών και παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών Ρύπων στο Νομό Λάρισας” (Μαστοράκης Νικόλαος)