ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 08)

Ενδεικτικά έργα

1. “Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης ερευνητικών εργασιών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης” (Δημομελέτης Χρήστος)
2. “Στατική μελέτη επισκευής-διαρρύθμισης του Γ’ κτιρίου Β’ πτέρυγας του Π.Ν.Α.”
3. “Επισκευή -Ενίσχυση κτιρίου εξωτερικών ιατρείων του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής”
4. “Μελέτη επισκευής 1ου & 8ου Γυμνασίου Αιγάλεω” (Δημομελέτης Χρήστος)
5. “Μελέτη ειδικής θεμελίωσης και φέροντα οργανισμού Γερανογέφυρας στη ΔΕΠΑ Σιδηρόκαστρου”
6. Νέα γέφυρα επί της Εθνικής οδού Ζακύνθου – Κερίου , περιοχή Ξιφίτα (Θεοχάρους Γεώργιος)
7. Νέα γέφυρα επί της Εθνικής οδού Ζακύνθου – Κερίου , ρέμα Φλώρου, περιοχή Κερί (Θεοχάρους Γεώργιος)
8. Νέα γέφυρα επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Αλυκών , περιοχή Αλυκές (Θεοχάρους Γεώργιος)
9. Νέα γέφυρα επί της επαρχιακής οδού Φιολιτίου (Θεοχάρους Γεώργιος)