ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Επαγγελματικοί – Επιστημονικοί Φορείς

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Μέλη ΤΕΕ
Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ελληνική Εταιρία Γεωγραφικών Συστημάτων-Πληροφοριών
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Μετεωρολογικές Προβλέψεις
Σύστημα Ποσειδών

Ασφαλιστικοί Φορείς

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Υπουργεία – Οργανισμοί – Φορείς Δημοσίου

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
Τμήμα Μητρώου Μελετητών
Μητρώα Κατασκευαστών και Τεχνικών Επαγγελμάτων
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης
Κτηματολόγιο ΑΕ
Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού
Υδρογραφική Υπηρεσία
Αττικό Μετρό
Αττική Οδός
Γέφυρα Ρίου – Αντίρριου

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΕΜΠ – Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα    

ΤΕΙ Αθηνών
Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών