ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Εταιρεία ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. απασχολεί μόνιμα 25 άτομα μισθοδοτούμενο προσωπικό. Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό είναι η κεντρική κινητήριος δύναμη για την επιτυχία της ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. Το μορφωτικό επίπεδο των στελεχών της εταιρείας είναι κυρίως ανωτάτης εκπαίδευσης και απαρτίζεται από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων όπως Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Γεωλόγοι Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Δασολόγοι, Πληροφορικοί, Νομικοί και Οικονομολόγοι.

Παράλληλα οι συνεχείς προσωπικές εκπαιδεύσεις των στελεχών καθώς και η συνεχής εξειδίκευση στον τομέα των εφαρμογών νέων τεχνολογιών, αποτελεί το θεμέλιο της γνώσης και της εξειδίκευσης, αλλά και το υπόβαθρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στο εγγύς μέλλον. Όλα τα στελέχη της εταιρείας εργάζονται ομαδικά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και γνώμονα την ποιοτική παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Μετοχική σύνθεση >>

Μόνιμοι συνεργάτες >>

Mόνιμο προσωπικό>>

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • ΑΕΙ
  • ΤΕΙ