ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη σε όλες τις κατηγορίες μελετών στις οποίες διαθέτει μελετητικά πτυχία με έμπειρους μηχανικούς και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας συμμετέχουν 27 επιστήμονες, όλοι απόφοιτοι σχολών ανώτατης εκπαίδευσης και πολλοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.

Στο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας έχουν ενσωματωθεί επίσης πολλοί μόνιμοι συνεργάτες - μελετητές με κοινή έδρα οι οποίοι έχουν εκπονήσει από κοινού πλήθος τεχνικών μελετών και συμμετέχουν στο μεγαλυτερο ποσοστό των διαγωνισμών στους οποίους η εταιρεία εκδηλώνει ενδιαφέρον είτε με το μελετητικό πτυχίο τους, είτε με την εμπειρία τους στη σύνθεση των ομάδων εκπόνησης της μελέτης.

Μετοχική σύνθεση >>

Μόνιμοι συνεργάτες >>

Mόνιμο προσωπικό>>

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • ΑΕΙ
  • ΤΕΙ