ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ. 16)

Ενδεικτικά έργα

1. “Παραλιακή Οδός Ν. Ηλείας”
2. “Τοπογραφικές, κτηματογραφικές μελέτες σε βασικούς Οδικούς Αξονες (ΥΠΕΧΩΔΕ Δ12)”
3. “Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή Ιονίων Νήσων Ν.Κεφαλληνίας περιοχή 19 Αρ. μελέτης C026”
4. “Μελέτη Κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στην κοινότητα Μαρτίνου Ν.Φθιώτιδας”
5. “Πράξη Αναλογισμού της Παραλιακής Οδού “Σαβαλίων – Ροβιάτας – Αμαλιάδας – Δουνέικων”
6. “Αποτύπωση Ρέματος Κοκκιναρά του Δήμου Κηφισιάς”