ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (κατ.13)

Ενδεικτικά έργα

1. Υδραυλική μελέτη του έργου μεταφοράς διάθεσης Λυμάτων Αρχιλόχυ Δήμου Πάρου
2. Μελέτη ύδρευσης-Αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Λασιώνας
3. Μελέτη επισκευής του δικτύου αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Φιλιατρών (Β’ φάση)
4. Αντιρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του Δήμου Αμαλιάδας
5. Μελέτη έργων διάθεσης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ΒΙ.ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6. ΥΔΡΕΥΣΗ-ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού (όλο το βόρειο τμήμα του Ν.Ηλείας)
7. Αποχέτευση Λυμάτων Δήμου Κάστρου Κυλλήνης